2017

13 april - Kostergården öppnar restaurangen 12,00

22 - 23 april - Kostergårdens restaurang tyvärr stängd

21-23 juli - Kosterfestival på Nordkoster
25-28 juli - Kosterfestival på Nordkoster
29-31 juli - Kosterfestival på Nordkoster